Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina Accomodatie Verenigingen Tarieven Contact - Adres Runkster Volksfeesten Zoekertjes Reservatie-doc's 

Tarieven

Tarieven OC-Runkst vanaf 01/01/2019

Ontmoetings Centrum RUNKST

o.C. Runkst

O.C. RUNKST

O.C. RUNKST

voormiddag tot 12u

fuif ledenfeest privé-feestmet voorschot (1)

activiteit met winstbejag (4)met voorschot (1)

vergadering

namiddag 13-17u

avond vanaf 18u

huureuro

huureuro

huureuro

huureuro

onderhoud euro

onderhoud euro

huureuro

activiteit ---->

prijs voor ---->

zaal of lokaal I v

afkorting I v

grote zaal (2) en (3)

Shelter (2)

vergaderlokaal boven

vergaderlokaal achter

GZ

Sh

L2

L3

gebruik uitrustingen I v

gebruik gebruik party-tafels

gebruik geluidsverst GZ of Sh

gebruik gasvuur in L2

keuken bij Sh

60

60

60

135

55

150

55

30

30

30

80

35

100

35

25

25

25

55

25

25

60

25

25

25

55

25

60

25

2 per party-tafel en per dag

10 (1x aangerekend)

30 (1x aangerekend)

15 (1x aangerekend)

2 per stuk

2 per stuk

10

10

10

10

15

15

toelichtingen :

(1) voorschot = som van bedragen voor huur, bijdrage in het onderhoud en gereserveerde uitrustingen

(4) een activiteit wordt beschouwd als ' met winstbejag ' zodra er €5 of meer inkom gevraagd wordt

(2) inclusief kleine keuken indien beschikbaar

(3) voor begrafenismaaltijden wordt € 110 gerekend voor de grote zaal plus € 30 voor de keuken

NB: met 'kleine keuken' bedoelen wij het beperkt gebruik van de keuken zonder dat er echt gekookt wordt

NB1 het verbruik van gas, elektriciteit, water en afvalzakken kan apart aangerekend worden

Hier klikken om de tekst te bewerken

Hier klikken om de tekst te bewerken

grote keuken bij GZ, L2, L3 of Sh

Grote keuken per dag extra

Bijkomend voor het gebruik van friteuse(s)

30 (1x aangerekend)

40 (1x aangerekend)

20 per friteuse en per dag

30

40

20 per stuk

30

40

20 per stuk

NB: bij de afrekening wordt het betaalde voorschot in mindering gebracht van de totale rekening

NB2 voor het drankverbruik wordt verwezen naar de prijslijst A, de huur-en gebruiksvoorwaarden en het huishoudelijk reglement.